40 dni dla życia

Sztafeta modlitewna w obronie życia poczętego, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej.

Telefon

513 129 362

Email

ksmdl.zarzad@-anti-bot-bitgmail.com

Siedziba

ul. Jana Pawła II nr 1, 59-220 Legnica

Biuro

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica